Офіційний сайт КЛПЗ "Чернігівська міська лікарня № 3" ЧМР
 

НАКАЗ № 110

14.02.2012 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2012 р.

за № 661/20974

  Про затвердження формпервинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, щовикористовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності тапідпорядкування

Відповідно до пунктів 4, 9 Положенняпро Міністерство охорони здоров’я України , затвердженогоУказом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метоюудосконалення обліку в закладах охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної обліковоїдокументації № 001/о "Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов угоспіталізації" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.2. Форму первинної обліковоїдокументації № 003/о "Медична карта стаціонарного хворого № ____ "та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.3. Форму первинної облікової документації №003-3/о "Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загальногознеболення" та Інструкцію щодо її заповнення, щододаються.

1.4. Форму первинної обліковоїдокументації № 005/о "Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин" та Інструкціющодо її заповнення, що додаються.

1.5. Форму первинної обліковоїдокументації № 008/о "Журнал запису оперативних втручань устаціонарі" та Інструкцію щодо її заповнення, щододаються.

1.6. Форму первинної обліковоїдокументації № 009/о "Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин" та Інструкціющодо її заповнення, що додаються.

1.7. Форму первинної обліковоїдокументації № 013/о "Протокол патолого-анатомічногодослідження" та Інструкцію щодо її заповнення, щододаються.

1.8. Форму первинної обліковоїдокументації № 066/о "Карта хворого, який вибув із стаціонару, №___" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.9. Форму первинної обліковоїдокументації № 025/о "Медична карта амбулаторного хворого №___" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.10. Форму первинної обліковоїдокументації № 025-2/о "Талон для реєстрації заключних(уточнених) діагнозів" та Інструкцію щодо її заповнення,що додаються.

1.11. Форму первинної обліковоїдокументації № 030/о "Контрольна карта диспансерногонагляду" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.12. Форму первинної обліковоїдокументації № 037/о "Листок щоденного обліку роботилікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.13. Форму первинної обліковоїдокументації № 037-1/о "Листок щоденного обліку роботилікаря-стоматолога-ортопеда" та Інструкцію щодо їїзаповнення, що додаються.

1.14. Форму первинної обліковоїдокументації № 037-2/о "Листок щоденного обліку роботилікаря-стоматолога-ортодонта" та Інструкцію щодо їїзаповнення, що додаються.

1.15. Форму первинної облікової документації №039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічноїполіклініки, відділення, кабінету)" та Інструкцію щодо їїзаповнення, що додаються.

1.16. Форму первинної облікової документації №039-3/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.17. Форму первинної обліковоїдокументації № 039-4/о "Щоденник обліку роботилікаря-стоматолога-ортопеда" та Інструкцію щодо їїзаповнення, що додаються.

1.18. Форму первинної обліковоїдокументації № 043/о "Медична карта стоматологічного хворого №___" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.19. Форму первинної обліковоїдокументації № 069/о "Журнал запису амбулаторних операцій" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.20. Форму первинної обліковоїдокументації № 070/о "Довідка для одержання путівки насанаторно-курортне лікування" та Інструкцію щодо їїзаповнення, що додаються.

1.21. Форму первинної обліковоїдокументації № 086/о "Медична довідка (лікарський консультаційнийвисновок)" та Інструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.22. Форму первинної обліковоїдокументації № 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного(стаціонарного) хворого" та Інструкцію щодо її заповнення,що додаються.

1.23. Форму первинної обліковоїдокументації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.24. Форму первинної обліковоїдокументації № 035/о "Журнал запису висновківлікарсько-консультативної комісії" та Інструкцію щодо їїзаповнення, що додаються.

1.25. Форму первинної обліковоїдокументації № 036/о "Журнал реєстрації листків непрацездатності" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.26. Форму первинної обліковоїдокументації № 039-5/о "Щоденник обліку роботирентгенодіагностичного відділення (кабінету)" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.27. Форму первинної обліковоїдокументації № 039-6/о "Щоденник обліку роботи ендоскопічноговідділення (кабінету)" та Інструкцію щодо її заповнення,що додаються.

1.28. Форму первинної обліковоїдокументації № 039-8/о "Щоденник обліку роботи кабінету(відділення) ультразвукової діагностики" та Інструкціющодо її заповнення, що додаються.

1.29. Форму первинної обліковоїдокументації № 044/о "Карта хворого, який лікується уфізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)" та Інструкціющодо її заповнення, що додаються.

1.30. Форму первинної обліковоїдокументації № 046/о "Журнал реєстрації ендоскопічнихдосліджень" та Інструкцію щодо її заповнення, щододаються.

1.31. Форму первинної обліковоїдокументації № 046-1/о "Журнал обліку технічного обслуговуваннята ремонту ендоскопічної апаратури" та Інструкцію щодо їїзаповнення, що додаються.

1.32. Форму первинної обліковоїдокументації № 048/о "Журнал реєстрації ультразвуковихдосліджень" та Інструкцію щодо її заповнення, щододаються.

1.33. Форму первинної обліковоїдокументації № 050/о "Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.34. Форму первинної обліковоїдокументації № 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.35. Форму первинної обліковоїдокументації № 088/о "Направлення на МСЕК" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.36. Форму первинної обліковоїдокументації № 095/о "Довідка №___ про тимчасову непрацездатністьcтудента навчального закладу І-IV рівнів акредитації,про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідуєзагальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.37. Форму первинної обліковоїдокументації № 003-6/о "Інформована добровільна згода пацієнта напроведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення" таІнструкцію щодо її заповнення, що додаються.

1.38. Інформовану добровільну згодупацієнта на обробку персональних даних (z0697-12 ).

2. Установити, що персональні дані, які містятьсяу формах первинної облікової документації, затверджених цим наказом,обробляються відповідно до вимог Закону України "Прозахист персональних даних" .

3. Унести зміни до таких наказівМіністерства охорони здоров’я України:

3.1. Абзаци другий, третій, шостий,восьмий, дванадцятий, п’ятнадцятий, шістнадцятий, двадцятий, тридцять шостийпункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999року № 184 "Про затвердження форм облікової статистичноїдокументації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичнихзакладів" виключити.

3.2. Абзац третій пункту 1 наказуМіністерства охорони здоров’я України від 05 серпня 1999 року №197 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, щовикористовується в закладах охорони здоров’я" виключити.

3.3. Абзаци третій, четвертий, п’ятий,сьомий, тринадцятий, двадцять перший, двадцять третій, двадцять шостий,двадцять дев’ятий, сорок шостий, сорок сьомий, шістдесят шостий пункту 1 наказуМіністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року №302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, щовикористовується в поліклініках (амбулаторіях)" виключити.

3.4. Абзаци другий, третій, п’ятий,шостий, восьмий, дев’ятий, одинадцятий, чотирнадцятий, п’ятнадцятий,сімнадцятий, дев’ятнадцятий, двадцять четвертий, двадцять восьмий пункту 1наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2000 року №369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, щовикористовуються в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)" виключити.

4. Увести в дію форми первинної обліковоїдокументації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цьогонаказу, починаючи з 01.07.2012, впровадити їх застосування влікувально-профілактичних закладах незалежно від форми власності тапідпорядкування.

5. Начальнику Державного закладу"Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України" Голубчикову М.В. забезпечити зразками облікових форм таінструкціями щодо їх заповнення, зазначеними у пункті 1 цього наказу.Забезпечувати виконання замовлення медичних бланків суворого обліку вцентралізованому порядку в обсягах згідно із заявками територіальнихінформаційно-аналітичних центрів медичної статистики.

6. Директору Департаменту лікувально-профілактичноїдопомоги Хобзею М.К. забезпечити подання цього наказуна державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Міністру охорони здоров’я АвтономноїРеспубліки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’яобласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління якихперебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначенихоблікових форм та інструкцій щодо їх заповнення.

8. Контроль за виконанням наказу покластина першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

9. Цей наказ набирає чинності з дня йогоофіційного опублікування.

Міністр

О.В. Аніщенко

 

ПОГОДЖЕНО: Голова Державної служби статистики України

О.Г. Осауленко

( Форма первинної облікової документації№001/o вводиться в дію з 01.07.2012 )
powered by Legacy - 2013